دانلود کتاب الکترونیکی علمی و مفید درباره جنیان

elmi

دانلود کتاب الکترونیکی علمی و مفید درباره جنیان

دسته‌بندی : علمی | کتاب الکترونیکی

دانلود کتاب علمی و مفید درباره جنیان

در باور برخی افراد، جن‌ها تنها در شب، تاریکی، تنهایی و در محلهایی مانند گرمابه، آب انبار، پستو و ویرانه و بیابان وجود دارند. در باور عامه، جن به شکل انسان است با این تفاوت که پاهایش مانند بز، سم دارد همزمان با زاده شدن هر نوازد انسان، بین اجنه نیز نوزادی به دنیا می‌آید که شبیه نوزاد انسان است اما سیاه و لاغر و زشت . این موجود را همزاد آن طفل می‌خوانند. بنابر باور برخی، نه تنها باید پیش از ریختن آب جوش روی زمین «بسم الله» گفت، بلکه حتی پیش از ریختن آب سرد، پرت کردن چیزی و هر کاری که می‌تواند به یک موجود فرضی در محل آسیب برساند یا برای او اهانت آمیز باشد (مانند انداختن آب دهان و …) نیز باید «بسم الله» گفت و ذکر این عبارت برای دور کردن جن‌ها از محل و ایمن ماندن از آسیب احتمالی آن‌ها موثر است. البته عده‌ای نیز متعقدند که ذکر «بسم الله» به تنهایی چاره ساز نیست و حتی نوعی دعوت از آنان محسوب می‌شود و حتماً باید عبارت را کامل و به صورت «بسم الله الرحمن الرحیم» به کار برد که در این کتاب به تصویر برخی اجنه و برخی روایات رویت اجنه پرداخته می شود و شما میتوانید این کتاب الکترونیکی را به طور کاملا رایگان از وب سـایت ایرانیان دانلود دریافت نمایید.

دانلود کتاب علمی و مفید درباره جنیان

دانلود کتاب علمی و مفید درباره جنیان